ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
© 2562 - 2563 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
ระบบใช้งานได้ฟรีสำหรับเกษตรกรที่มีมาตรฐาน GAP กรมประมง