ยกเลิกการสั่งจอง
© 2562 - 2562 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
ระบบนี้ใช้ฟรี ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับเกษตรกรที่มี GAP กรมประมง