store
กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป)

call 0634954411


สินค้าที่เปิดให้จอง
ไม่มีสินค้า
สินค้าทั้งหมด
  • ปลาช่อนแม่ลาแดดเดียว 2 รอบ
© 2562 - 2563 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
ระบบใช้งานได้ฟรีสำหรับเกษตรกรที่มีมาตรฐาน GAP กรมประมง