store
คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้

call 0818099616


สินค้าที่เปิดให้จอง

 • ลงระบบเมื่อ 2019-11-11 09:01:34
  ประเภทสินค้า สินค้าสำเร็จรูป
  ขนาด ไม่ระบุ
  ราคากล่องละ 100 บาท
  วันรับสินค้า 2019-12-03
  สถานที่รับสินค้า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง เวลา 09:30-11:30
 • สั่งจองสินค้า

 • ลงระบบเมื่อ 2019-11-11 09:00:05
  ประเภทสินค้า สินค้าแช่แข็ง
  ขนาด 40-50 ตัวต่อแพ็ค
  ราคาแพ็คละ 220 บาท
  วันรับสินค้า 2019-12-03
  สถานที่รับสินค้า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง เวลา 09:30-11:30
 • สั่งจองสินค้า

 • ลงระบบเมื่อ 2019-11-11 08:58:55
  ประเภทสินค้า สินค้าแช่แข็ง
  ขนาด 18-22 ตัว/แพ็ค
  ราคาแพ็คละ 320 บาท
  วันรับสินค้า 2019-12-03
  สถานที่รับสินค้า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง เวลา 09:30-11:30
 • สั่งจองสินค้า

 • ลงระบบเมื่อ 2019-11-11 08:56:13
  ประเภทสินค้า สินค้าสด
  ขนาด 40-45 ตัว/กิโลกรัม
  ราคากิโลกรัมละ 250 บาท
  วันรับสินค้า 2019-12-03
  สถานที่รับสินค้า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง เวลา 09:30-11:30
 • สั่งจองสินค้า

สินค้าทั้งหมด

 • กุ้งกุลาดำปลอดสาร 2 รอบ
 • กุ้งกุลาดำลายเสือ 2 รอบ
 • กุ้งกุลาดำลายเสือ 3 รส 1 รอบ
 • กุ้งกุลาดำลายเสือแช่แข็ง 4 รอบ
 • กุ้งขาวสดไบโอชริมป์ 1 รอบ
 • กุ้งขาวสดไบโอชริมป์ (ฟาร์มภูเก็ต) 1 รอบ
 • กุ้งขาวไบโอชริมป์ 1 รอบ
 • กุ้งลายเสือ 3 รสแบบกล่อง 3 รอบ
 • กุ้งลายเสือ 3 รสแบบถุง 2 รอบ