สินค้าประเภท กุ้ง

กุ้งลายเสือ 3 รสแบบกล่อง
ขนาด ไม่ระบุ ราคากล่องละ 100 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 5 รายการ
จำนวน 9/100 กล่อง

กุ้งกุลาดำลายเสือแช่แข็ง
ขนาด 40-50 ตัวต่อแพ็ค ราคาแพ็คละ 220 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 9 รายการ
จำนวน 13/100 แพ็ค

กุ้งกุลาดำลายเสือแช่แข็ง
ขนาด 18-22 ตัว/แพ็ค ราคาแพ็คละ 320 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 16 รายการ
จำนวน 27/100 แพ็ค

กุ้งขาวสดไบโอชริมป์
ขนาด 40-45 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 250 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 19 รายการ
จำนวน 32/100 กิโลกรัม

กุ้งลายเสือ 3 รสแบบกล่อง ขนาด ไม่ระบุ ราคากล่องละ 100 บาท

สั่งจอง ยอดจอง ผู้สั่งจอง 5 รายการ จำนวน 9/100 กล่อง

กุ้งกุลาดำลายเสือแช่แข็ง ขนาด 40-50 ตัวต่อแพ็ค ราคาแพ็คละ 220 บาท

สั่งจอง ยอดจอง ผู้สั่งจอง 9 รายการ จำนวน 13/100 แพ็ค

กุ้งกุลาดำลายเสือแช่แข็ง ขนาด 18-22 ตัว/แพ็ค ราคาแพ็คละ 320 บาท

สั่งจอง ยอดจอง ผู้สั่งจอง 16 รายการ จำนวน 27/100 แพ็ค

กุ้งขาวสดไบโอชริมป์ ขนาด 40-45 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 250 บาท

สั่งจอง ยอดจอง ผู้สั่งจอง 19 รายการ จำนวน 32/100 กิโลกรัม