สินค้าประเภท ปลาน้ำจืด

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียว
ขนาด 12 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 140 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 6 รายการ
จำนวน 7/7 กิโลกรัม

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียว
ขนาด 11 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 1 รายการ
จำนวน 1/1 กิโลกรัม

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียว
ขนาด 10 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 170 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 3 รายการ
จำนวน 5/5 กิโลกรัม

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียว
ขนาด 9 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 180 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 2 รายการ
จำนวน 2/2 กิโลกรัม

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียว
ขนาด 8 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 200 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 6 รายการ
จำนวน 6/6 กิโลกรัม

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียว
ขนาด 7 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 210 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 0 รายการ
จำนวน 0/0 กิโลกรัม

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียว
ขนาด 6 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 220 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 1 รายการ
จำนวน 4/4 กิโลกรัม

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียวสูตรสมุนไพร "กำยาน"
ขนาด 6-8 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 250 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 0 รายการ
จำนวน 0/0 กิโลกรัม

สินค้าสำเร็จรูป ส่งสินค้า 20/01/2563

ปลาสลิดแดดเดียว
ขนาด 5 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 240 บาท

สั่งจอง ยอดจอง

ผู้สั่งจอง 4 รายการ
จำนวน 6/6 กิโลกรัม

© 2562 - 2563 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
ระบบใช้งานได้ฟรีสำหรับเกษตรกรที่มีมาตรฐาน GAP กรมประมง