จำนวนการจอง ณ เดือน ทั้งหมด 11 ประชุม
อนุมัติ 11 ประชุม
รออนุมัติ 0 ประชุม
ยกเลิก 0 ประชุม

© 2562 - 2565 ระบบจองห้องประชุม
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
โทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ 8:30-16:30 อีเมล์
แจ้งข้อผิดพลาดหรือปัญหาการใช้งานได้ที่ กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง