จำนวนการจอง ณ เดือน ทั้งหมด 23 ประชุม
อนุมัติ 20 ประชุม
รออนุมัติ 2 ประชุม
ยกเลิก 1 ประชุม

© 2562 - 2564 ระบบจองห้องประชุม
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
โทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ 8:30-16:30 อีเมล์
แจ้งข้อผิดพลาดหรือปัญหาการใช้งานได้ที่ กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง