ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
© 2562 - 2566 ระบบจองห้องประชุม
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
โทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ 8:30-16:30 อีเมล์
แจ้งข้อผิดพลาดหรือปัญหาการใช้งานได้ที่ กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง