สมัครสมาชิก
© 2562 - 2563 ระบบจองห้องประชุม
กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
แจ้งข้อผิดพลาดหรือปัญหาการใช้งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
โทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ 8:30-16:30 อีเมล์