กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

โทรศัพท์ : 0634954411รอบขาย: กุ้งก้ามกราม แปลงใหญ่สุพรรณบุรี 2/7/63
สั่งจองได้ถึง : 1/7/2563 17:00:00
วิธีการชำระเงิน : จ่ายเงินสดวันที่ได้รับสินค้า
วิธีรับสินค้า : ผู้ซื้อรับสินค้าด้วยตัวเอง ลานโพธิ์ กรมประมง 2020-07-02 11:30:00 - 16:00:00

สินค้าจำนวน 0 รายการ
ปิดการขายแล้ว ลูกค้าตรวจสอบการสั่งซื้อของท่านได้ที่เมนู ประวัติสั่งจอง